Nova projekto ĉe Ambasadejo – Novo projeto na Embaixada

Hodiaŭ ni starigas novan projekton ĉe Esperanta Ambasadejo, ni instalos kelkajn ŝildojn en la kampara areo de la urbo Poŭzalegro, ili estos dulingvaj ŝildoj (portugala kaj Esperanto). Por la Esperanta Ambasadejo, la internacia lingvo devas esti io uzebla en nia ĉiutaga vivo, evidente ni donas plenan subtenon al intelektaj kaj akademiaj projektoj, sed por ni la praktikan aspekton de Esperanto estas gravega afero. Danke al la subteno de niaj membroj, tiaj projektoj povas esti efektivigitaj.

________

Hoje iniciamos mais um projeto da Embaixada do Esperanto, instalaremos algumas placas na zona rural de Pouso Alegre, serão placas bilíngues (português e esperanto).
Para e Embaixada do Esperanto a língua internacional tem que ser algo que possa ser utilizado em nosso dia a dia, obviamente que damos total apoio aos projetos de cunho intelectual e acadêmico, mas a Embaixada também privilegia o aspecto prático do esperanto.
Graças ao apoio de nossos membros, projetos como esses podem ser executados.