Instalação de Placas Bilíngues na Casa do Artesanato e Ouvidoria Municipal de Pouso Alegre – Instalado de dulingvaj ŝildoj ĉe domo de la manfaritaĵoj kaj urba rajto-protektista oficejo de Poŭzalegro.

Na recente inauguração da Casa do Artesanato e da Ouvidoria Municipal de Pouso Alegre (22/03/2024), um evento marcante ressaltou a importância da diversidade linguística e cultural na cidade. Em uma iniciativa conjunta entre a Embaixada do Esperanto de Pouso Alegre e a Superintendência de Cultura do município, foram instaladas 17 placas bilíngues, em português e esperanto, em pontos estratégicos desses espaços. As placas, feitas de ACM (alumínio composto), visam promover o uso e reconhecimento do esperanto na comunidade local e internacional. Essa parceria exemplar destaca o comprometimento da cidade com a inclusão linguística e a valorização da diversidade cultural. Além de proporcionar informações importantes sobre os locais, as placas servem como um convite para os visitantes explorarem e aprenderem mais sobre o esperanto, uma língua neutra e inclusiva que facilita a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades e culturas. Com essa iniciativa, Pouso Alegre demonstra sua abertura para novas formas de expressão e sua disposição para integrar-se à comunidade esperantista global, fortalecendo laços e enriquecendo seu patrimônio cultural.

Espera-se que a instalação dessas placas bilíngues incentive outros municípios a seguir o exemplo de Pouso Alegre, adotando medidas semelhantes para promover a diversidade linguística e cultural. Afinal, cada passo nessa direção nos aproxima de um mundo mais inclusivo e compreensivo.


Je la tuja inaŭguraĵo de la domo de la manfaritaĵoj kaj de la urba rajto-protektista oficejo de Poŭzalegro (22-a de Marto 2024), signifa evento asertis la gravecon de lingva kaj kultura diverseco en la urbo. En partnereca iniciato inter la Esperanta Ambasadejo kaj la Urba Sekretario pri Kulturo, estis instaleblaj 17 dulingvaj ŝildoj, en la portugala kaj en Esperanto, en strategiaj lokoj de tiuj spacoj.

La ŝildoj, faritaj el ACM (alumina kompozito), celas promocii la uzadon kaj agnoskon de Esperanto en la loka kaj internacia komunumo. Tiu laŭdinda partnereco emfazas la kompromison de la urbo pri la lingva inkludado kaj la valorigado de la kultura diverseco.

Krom proporciigi gravajn informojn pri la lokoj, la ŝildoj funkcias kiel invito al la vizitantoj esplori kaj lerni pli pri Esperanto, lingvo neŭtrala kaj inkluziva, kiu faciligas la komunikadon inter homoj de diversaj naciecoj kaj kulturoj.

Per tiu iniciato, Poŭzalegro montras sian malfermon al novaj esprimmanieroj kaj sian dispozicion por integrigi sin en la monda Esperantista komunumo, fortikigante ligojn kaj riĉigante sian kulturan heredaĵon.

Oni esperas, ke la instalado de tiuj du-lingvaj ŝildoj instigos aliajn urbojn sekvi la ekzemplon de Poŭzalegro, akceptante similajn paŝojn por antaŭenigi lingvan kaj kulturan diversecon. Fine, ĉiu paŝo en tiu direkto alproksimiĝas nin al pli inkluziva kaj komprenema mondo.