14º SUMIRE- Poŭzalegro / Pouso Alegre

Je la pasinta dimanĉo, 18/12, okazis en la Stacio Cidadania – Komplekso de CEUs – Unuigita Arta kaj Sporta Centro, la 14-a SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, SUMIRE estas regiona renkontiĝo de esperantistoj, dum la kunveno okazis kelkaj prelegoj pri diversaj temoj kiel podkastoj, teknologio, Rotaria-klubo kaj artoj, ĉiuj prelegoj kaj diskutoj okazas ekskluzive en Esperanto. La eventon partoprenis 17 partoprenantoj, el Poŭzalegro, Poços de Caldas, Estiva, Divinolândia, Araraquara kaj San-Paŭlo, kaj ankaŭ estis elsendita per Instagram kaj Youtube. Estas la kvara fojo, ke Poŭzalegro gastigas la eventon kaj la sekva, kun dato ankoraŭ konfirmota, okazos en Poços de Caldas en 2023.

La aranĝo estis organizita de Esperanta Ambasadejo kun la subteno de la Sekretario pri Kulturo de Poŭzalegro.

 

 

No último domingo, 18/12, foi realizado nas dependências da Estação Cidadania – Complexo CEUs – Centro de Artes e Esportes Unificados, o 14º SUMIRE – Encontro Sul Mineiro de Esperanto (Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto), o SUMIRE é um encontro regional de falantes da língua transnacional, o esperanto, durante o encontro foram realizadas algumas palestras sobre assuntos variados como, podcasts, tecnologia, Rotary club e artes, todas as palestras e discussões são feitas, exclusivamente, em esperanto. O evento contou com a presença de 17 participantes, de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Estiva, Divinolândia, Araraquara e São Paulo, sendo também transmitido via Instagram e YouTube.  É a quarta vez que Pouso Alegre recebe o evento e o próximo, com data ainda a confirmar, acontecerá em Poços de Caldas em 2023.

O evento foi organizado pela Embaixada do Esperanto com apoio da Superintendência de Cultura de Pouso Alegre.

4-a ERUPA – 4º EECPA

En la lasta sabato (10/09) okazis ĉe Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes la 4-a eldono de la Esperanta Renkontiĝo de la Urbo Poŭzalegro – ERUPA.

14 homoj ĉeestis en la evento kiu daŭris, proksimume, 2 horoj, dum la evento okazis prelegeto pri kio estas Esperanta Ambasadejo, siaj nuntempaj kaj estontaj projektoj, ankaŭ dum ERUPA la ĉeestintoj povus spekti 3 filmetojn.
Sekreta Frataro, la bizara vendejo, starigis sian budeton kaj vendis kelkajn Esperantaĵoj al la ĉeestintoj.
La lasta parto de la evento estis la atestila liverado, 14 gelernantoj ricevis la atestilojn rilate al la niveloj A1 kaj A2 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro.
Ni atendas vin pro la venonta ERUPA kiu okazos venontjare.

Encerramento dos cursos básicos de esperanto 2022 – Fermoj de la bazaj kursoj de Esperanto 2022

Ontem, dia 25 de agosto, chegou ao fim mais um curso básico de esperanto no Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes. Doze alunos fizeram o exame final e logo mais receberão seus certificados de conclusão e/ou participação nessas quase 40 horas de aula.

O curso básico de esperanto (baza kurso de Esperanto) é fruto de uma duradoura e frutífera parceria da Embaixada do Esperanto com a Superintendência de Cultura de Pouso Alegre. Por conta dessa parceria, a Embaixada do Esperanto reconhece tanto à Superintendência de Cultura quanto à Prefeitura de Pouso Alegre como instituições amigas do esperanto devido ao apoio em diversas ações de ensino e divulgação da língua internacional em nossa cidade. Graças a esse apoio, Pouso Alegre é uma referência internacional no cenário esperantista.

Além dos 12 alunos que finalizaram o curso no Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes também mais 2 alunas concluíram o curso básico na sede da Embaixada do Esperanto no bairro Colina Verde.

Em outubro terá início o curso sequencial no mesmo centro cultural em no dia 10 de setembro acontecerá um evento no auditório José Saponara para a entrega dos certificados.

A Embaixada do Esperanto está em festa e dá as boas-vindas aos novos membros de nossa comunidade de falantes de esperanto.

Kulturcentro Cleonice Bonillo Fernandes – Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes
Esperanta Ambasadejo de Poŭzalegro – Embaixada do Esperanto de Pouso Alegre

Hieraŭ, en la 25-a de Aŭgusto finiĝis baza kurso de Esperanto en la Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes. Dek du lernantoj faris la finan ekzamenon kaj baldaŭ ricevos siajn atestojn pri kompletigo kaj/aŭ partopreno en ĉi tiuj preskaŭ 40 horoj da lernado.

La Baza kurso de Esperanto estas la rezulto de longa kaj fruktodona partnereco inter la Esperanta Ambasadejo kaj la Sekretariejo pri Kulturo de Poŭzalegro. Pro tiu ĉi partnereco, Esperanta Ambasadejo agnoskas la Sekretariejon pri Kulturo kaj la Urbodomon de Poŭzalegro kiel “Amikoj de Esperanto” pro ilia subteno en diversaj agoj rilate al instruado kaj disvastigado de la internacia lingvo en nia urbo. Danke al tiu ĉi subteno Poŭzalegro estas internacia referenco en la Esperanta Movado.

Krom la 12 lernantoj, kiuj finis la kurson en la Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes, pliaj 2 lernantoj finis la bazan kurson en la sidejo de la Ambasado de Esperanto en la kvartalo Colina Verde. (Verda Monteto)

Oktobre komenciĝos la daŭriga kurso en la sama kulturcentro kaj la 10-an de Septembro okazos en la aŭditorio “José Saponara” aranĝo por transdono de la atestiloj.

Esperanta Ambasadejo festas kaj bonvenigas novajn membrojn al nia Esperanto-parolanta komunumo.

Embaixada do Esperanto é oficialmente reconhecida como centro cultural de Pouso Alegre – Esperanta Ambasadejo estas oficiale agnoskita kiel kultura centro en Poŭzalegro

No último dia 29 de julho, a Embaixada do Esperanto recebeu o reconhecimento da Secretaria de Cultura de Pouso Alegre como um espaço cultural do município, sob o registro CCULT n.º 195256/2020 a Embaixada do Esperanto é oficialmente parte do movimento cultural de Pouso Alegre.

Essa certificação é de extrema importância para a nossa instituição, sendo uma das primeiras instituições mineiras a receber tamanho reconhecimento.

En la lasta 29-a de julio, Esperanta Ambasadejo ricevis agnoskon de la Poŭzalegra Sekretario pri Kulturo kiel kultura spaco en la urbo, sub CCULT-registro n.º 195256/2020 Ambasadejo estas oficiale parto de la kultura movado de Poŭzalegro.

Ĉi tiu atesto estas ege grava por nia institucio, estante unu el la unuaj institucioj el Minaso kiuj ricevis tian rekonon.

Esperanto – La Agresema Lingvo / A Língua Agressiva

Esperanto – La Agresema Lingvo / A Língua Agressiva

De la 1950-aj ĝis la 1970-aj jaroj, Esperanto estis uzata de la usona armeo por militludoj, kiel la lingvo de la “Manovro-Malamiko”, ankaŭ konata kiel la “Agresanto”. La celo estis plia nuanco de realismo, kie la malamiko parolas “fremdan” lingvon. La hispana estis la origina kandidato por la nacia lingvo de Agresanto, sed ĝi baldaŭ estis anstataŭita por Esperanto.

Da década de 1950 à década de 1970, o esperanto foi usado pelos militares dos Estados Unidos para jogos de guerra, como a língua do “Inimigo de Manobra”, também conhecido como “Agressor”. O objetivo foi um toque adicional de realismo, onde o inimigo fala uma língua “estrangeira”. O espanhol era o candidato original para a língua nacional do Agresanto, mas logo foi substituído pelo esperanto.

Fonto/Fonte: //www.kafejo.com/lingvoj/auxlangs/eo/maneuver/