4-a ERUPA – 4º EECPA

En la lasta sabato (10/09) okazis ĉe Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes la 4-a eldono de la Esperanta Renkontiĝo de la Urbo Poŭzalegro – ERUPA.

14 homoj ĉeestis en la evento kiu daŭris, proksimume, 2 horoj, dum la evento okazis prelegeto pri kio estas Esperanta Ambasadejo, siaj nuntempaj kaj estontaj projektoj, ankaŭ dum ERUPA la ĉeestintoj povus spekti 3 filmetojn.
Sekreta Frataro, la bizara vendejo, starigis sian budeton kaj vendis kelkajn Esperantaĵoj al la ĉeestintoj.
La lasta parto de la evento estis la atestila liverado, 14 gelernantoj ricevis la atestilojn rilate al la niveloj A1 kaj A2 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro.
Ni atendas vin pro la venonta ERUPA kiu okazos venontjare.

Encerramento dos cursos básicos de esperanto 2022 – Fermoj de la bazaj kursoj de Esperanto 2022

Ontem, dia 25 de agosto, chegou ao fim mais um curso básico de esperanto no Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes. Doze alunos fizeram o exame final e logo mais receberão seus certificados de conclusão e/ou participação nessas quase 40 horas de aula.

O curso básico de esperanto (baza kurso de Esperanto) é fruto de uma duradoura e frutífera parceria da Embaixada do Esperanto com a Superintendência de Cultura de Pouso Alegre. Por conta dessa parceria, a Embaixada do Esperanto reconhece tanto à Superintendência de Cultura quanto à Prefeitura de Pouso Alegre como instituições amigas do esperanto devido ao apoio em diversas ações de ensino e divulgação da língua internacional em nossa cidade. Graças a esse apoio, Pouso Alegre é uma referência internacional no cenário esperantista.

Além dos 12 alunos que finalizaram o curso no Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes também mais 2 alunas concluíram o curso básico na sede da Embaixada do Esperanto no bairro Colina Verde.

Em outubro terá início o curso sequencial no mesmo centro cultural em no dia 10 de setembro acontecerá um evento no auditório José Saponara para a entrega dos certificados.

A Embaixada do Esperanto está em festa e dá as boas-vindas aos novos membros de nossa comunidade de falantes de esperanto.

Kulturcentro Cleonice Bonillo Fernandes – Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes
Esperanta Ambasadejo de Poŭzalegro – Embaixada do Esperanto de Pouso Alegre

Hieraŭ, en la 25-a de Aŭgusto finiĝis baza kurso de Esperanto en la Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes. Dek du lernantoj faris la finan ekzamenon kaj baldaŭ ricevos siajn atestojn pri kompletigo kaj/aŭ partopreno en ĉi tiuj preskaŭ 40 horoj da lernado.

La Baza kurso de Esperanto estas la rezulto de longa kaj fruktodona partnereco inter la Esperanta Ambasadejo kaj la Sekretariejo pri Kulturo de Poŭzalegro. Pro tiu ĉi partnereco, Esperanta Ambasadejo agnoskas la Sekretariejon pri Kulturo kaj la Urbodomon de Poŭzalegro kiel “Amikoj de Esperanto” pro ilia subteno en diversaj agoj rilate al instruado kaj disvastigado de la internacia lingvo en nia urbo. Danke al tiu ĉi subteno Poŭzalegro estas internacia referenco en la Esperanta Movado.

Krom la 12 lernantoj, kiuj finis la kurson en la Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes, pliaj 2 lernantoj finis la bazan kurson en la sidejo de la Ambasado de Esperanto en la kvartalo Colina Verde. (Verda Monteto)

Oktobre komenciĝos la daŭriga kurso en la sama kulturcentro kaj la 10-an de Septembro okazos en la aŭditorio “José Saponara” aranĝo por transdono de la atestiloj.

Esperanta Ambasadejo festas kaj bonvenigas novajn membrojn al nia Esperanto-parolanta komunumo.

Embaixada do Esperanto é oficialmente reconhecida como centro cultural de Pouso Alegre – Esperanta Ambasadejo estas oficiale agnoskita kiel kultura centro en Poŭzalegro

No último dia 29 de julho, a Embaixada do Esperanto recebeu o reconhecimento da Secretaria de Cultura de Pouso Alegre como um espaço cultural do município, sob o registro CCULT n.º 195256/2020 a Embaixada do Esperanto é oficialmente parte do movimento cultural de Pouso Alegre.

Essa certificação é de extrema importância para a nossa instituição, sendo uma das primeiras instituições mineiras a receber tamanho reconhecimento.

En la lasta 29-a de julio, Esperanta Ambasadejo ricevis agnoskon de la Poŭzalegra Sekretario pri Kulturo kiel kultura spaco en la urbo, sub CCULT-registro n.º 195256/2020 Ambasadejo estas oficiale parto de la kultura movado de Poŭzalegro.

Ĉi tiu atesto estas ege grava por nia institucio, estante unu el la unuaj institucioj el Minaso kiuj ricevis tian rekonon.

Esperanto – La Agresema Lingvo / A Língua Agressiva

Esperanto – La Agresema Lingvo / A Língua Agressiva

De la 1950-aj ĝis la 1970-aj jaroj, Esperanto estis uzata de la usona armeo por militludoj, kiel la lingvo de la “Manovro-Malamiko”, ankaŭ konata kiel la “Agresanto”. La celo estis plia nuanco de realismo, kie la malamiko parolas “fremdan” lingvon. La hispana estis la origina kandidato por la nacia lingvo de Agresanto, sed ĝi baldaŭ estis anstataŭita por Esperanto.

Da década de 1950 à década de 1970, o esperanto foi usado pelos militares dos Estados Unidos para jogos de guerra, como a língua do “Inimigo de Manobra”, também conhecido como “Agressor”. O objetivo foi um toque adicional de realismo, onde o inimigo fala uma língua “estrangeira”. O espanhol era o candidato original para a língua nacional do Agresanto, mas logo foi substituído pelo esperanto.

Fonto/Fonte: //www.kafejo.com/lingvoj/auxlangs/eo/maneuver/

Instalado de dulingva ŝildo ĉe la urba tombejo de Poŭzalegro – Instalação de placa bilíngue no cemitério municipal de Pouso Alegre

Hodiaŭ, en la 25-a de Julio, en la urba tombejo de Pouso Alegre estis instalita la unua dulingva ŝildo (esperanta-portugala), jen la ŝildo rilatanta al la monumento tombigita de la verkistino Presciliana Duarte de Almeida, el Poŭzalegro.

Presciliana skribis multajn prozajn kaj poeziajn librojn, krom tio ŝi kunlaboradis en pluraj gazetoj kaj revuoj, ŝi ankaŭ uzis la pseŭdonimon de Perpétua do Valle. Ŝi estis la unua virino kiu aliĝis al la klera grupo de la San-Paŭla Beletra Akademio. La Akademio estis fondita la 27-a de Novembro 1909, Presciliana okupis la katedron n-ro 8 kaj elektis sian praavinon, la poetino Bárbara Heliodora, kiel patroninon.

La instalado de la ŝildo estas agado de la Esperanta Ambasadejo kune la Poŭzalegra Beletra Akademio kaj la Poŭzalegra Sekretario pri Kulturo.

 

Foi feita a instalação hoje (25/07) da primeira placa bilíngue (esperanto-português) no cemitério municipal de Pouso Alegre, trata-se da placa relativa ao monumento tombado da escritora pousalegrense Presciliana Duarte de Almeida.

Presciliana escreveu muitos livros de poesias e prosas além de colaborar em diversos jornais e revistas, também usou o pseudônimo de Perpétua Do Valle. Ela foi a primeira mulher a integrar o grupo de letrados da Academia Paulista de Letras. A Academia foi fundada em 27 de novembro de 1909, Presciliana ocupou a cadeira nº 8 e escolheu como patrona sua bisavó, a poetisa Bárbara Heliodora.

A instalação da placa é uma ação da Embaixada do Esperanto em conjunto com a Academia Pousalegrense de Letras e Secretaria de Cultura de Pouso Alegre.