Nova turma do curso básico de esperanto – Pouso Alegre

CURSO BÁSICO DE ESPERANTO – GRATUITO E PRESENCIAL
📚🗣️🌎

Organizado pela Embaixada do Esperanto (Esperanta Ambasadejo), com apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência Municipal de Cultura, o curso básico da língua internacional esperanto será ministrado às quintas-feiras, das 19h30 às 21h, com início no dia 6 de abril e duração de 3 meses.

➡️ Inscrições:
//bit.ly/bazakurso

Ao final do curso o aluno será avaliado: tendo 75% de frequência e obtendo nota igual ou superior a 70%, será concedido o certificado de conclusão pela Embaixada do Esperanto e pelo instrutor, que é certificado no nível C1 no quadro europeu de referência de línguas — Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), pelo Centro estatal de exames de línguas “Origó” de Budapeste na Hungria e com mais de 20 anos de conhecimento na língua.

O curso é totalmente gratuito e todo o material didático será fornecido pela Embaixada do Esperanto.

4-a ERUPA – 4º EECPA

En la lasta sabato (10/09) okazis ĉe Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes la 4-a eldono de la Esperanta Renkontiĝo de la Urbo Poŭzalegro – ERUPA.

14 homoj ĉeestis en la evento kiu daŭris, proksimume, 2 horoj, dum la evento okazis prelegeto pri kio estas Esperanta Ambasadejo, siaj nuntempaj kaj estontaj projektoj, ankaŭ dum ERUPA la ĉeestintoj povus spekti 3 filmetojn.
Sekreta Frataro, la bizara vendejo, starigis sian budeton kaj vendis kelkajn Esperantaĵoj al la ĉeestintoj.
La lasta parto de la evento estis la atestila liverado, 14 gelernantoj ricevis la atestilojn rilate al la niveloj A1 kaj A2 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro.
Ni atendas vin pro la venonta ERUPA kiu okazos venontjare.

Encerramento dos cursos básicos de esperanto 2022 – Fermoj de la bazaj kursoj de Esperanto 2022

Ontem, dia 25 de agosto, chegou ao fim mais um curso básico de esperanto no Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes. Doze alunos fizeram o exame final e logo mais receberão seus certificados de conclusão e/ou participação nessas quase 40 horas de aula.

O curso básico de esperanto (baza kurso de Esperanto) é fruto de uma duradoura e frutífera parceria da Embaixada do Esperanto com a Superintendência de Cultura de Pouso Alegre. Por conta dessa parceria, a Embaixada do Esperanto reconhece tanto à Superintendência de Cultura quanto à Prefeitura de Pouso Alegre como instituições amigas do esperanto devido ao apoio em diversas ações de ensino e divulgação da língua internacional em nossa cidade. Graças a esse apoio, Pouso Alegre é uma referência internacional no cenário esperantista.

Além dos 12 alunos que finalizaram o curso no Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes também mais 2 alunas concluíram o curso básico na sede da Embaixada do Esperanto no bairro Colina Verde.

Em outubro terá início o curso sequencial no mesmo centro cultural em no dia 10 de setembro acontecerá um evento no auditório José Saponara para a entrega dos certificados.

A Embaixada do Esperanto está em festa e dá as boas-vindas aos novos membros de nossa comunidade de falantes de esperanto.

Kulturcentro Cleonice Bonillo Fernandes – Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes
Esperanta Ambasadejo de Poŭzalegro – Embaixada do Esperanto de Pouso Alegre

Hieraŭ, en la 25-a de Aŭgusto finiĝis baza kurso de Esperanto en la Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes. Dek du lernantoj faris la finan ekzamenon kaj baldaŭ ricevos siajn atestojn pri kompletigo kaj/aŭ partopreno en ĉi tiuj preskaŭ 40 horoj da lernado.

La Baza kurso de Esperanto estas la rezulto de longa kaj fruktodona partnereco inter la Esperanta Ambasadejo kaj la Sekretariejo pri Kulturo de Poŭzalegro. Pro tiu ĉi partnereco, Esperanta Ambasadejo agnoskas la Sekretariejon pri Kulturo kaj la Urbodomon de Poŭzalegro kiel “Amikoj de Esperanto” pro ilia subteno en diversaj agoj rilate al instruado kaj disvastigado de la internacia lingvo en nia urbo. Danke al tiu ĉi subteno Poŭzalegro estas internacia referenco en la Esperanta Movado.

Krom la 12 lernantoj, kiuj finis la kurson en la Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes, pliaj 2 lernantoj finis la bazan kurson en la sidejo de la Ambasado de Esperanto en la kvartalo Colina Verde. (Verda Monteto)

Oktobre komenciĝos la daŭriga kurso en la sama kulturcentro kaj la 10-an de Septembro okazos en la aŭditorio “José Saponara” aranĝo por transdono de la atestiloj.

Esperanta Ambasadejo festas kaj bonvenigas novajn membrojn al nia Esperanto-parolanta komunumo.

Novaj ĉeestaj klasoj en Poŭzalegro

Poste pli ol  10 jaroj ni havas du klasojn en Poŭzalegro.
Nun 20 homoj lernas Esperanton en nia urbo, tio estas feliĉiga afero por ĉiuj ni anoj de Ambasadejo.
Hieraŭ ĉe Centra Kulturdomo Cleonice Bonillo Fernandes okazis la inaŭgura leciono de la ĉeesta baza kurso de Esperanto kaj je la pasinta marde okazis la sama leciono ĉe Esperanta Ambasadejo en la kvartalo Colina Verde.
Ni, nome de Ambasadejo, bonvenigas niajn novajn lernantojn! Karaj novaj amikoj estu bonvenaj al Esperantujo! 😉