Nova turma do curso básico de esperanto – Pouso Alegre

CURSO BÁSICO DE ESPERANTO – GRATUITO E PRESENCIAL
📚🗣️🌎

Organizado pela Embaixada do Esperanto (Esperanta Ambasadejo), com apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência Municipal de Cultura, o curso básico da língua internacional esperanto será ministrado às quintas-feiras, das 19h30 às 21h, com início no dia 6 de abril e duração de 3 meses.

➡️ Inscrições:
//bit.ly/bazakurso

Ao final do curso o aluno será avaliado: tendo 75% de frequência e obtendo nota igual ou superior a 70%, será concedido o certificado de conclusão pela Embaixada do Esperanto e pelo instrutor, que é certificado no nível C1 no quadro europeu de referência de línguas — Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), pelo Centro estatal de exames de línguas “Origó” de Budapeste na Hungria e com mais de 20 anos de conhecimento na língua.

O curso é totalmente gratuito e todo o material didático será fornecido pela Embaixada do Esperanto.

4-a ERUPA – 4º EECPA

En la lasta sabato (10/09) okazis ĉe Kultura Centro Cleonice Bonillo Fernandes la 4-a eldono de la Esperanta Renkontiĝo de la Urbo Poŭzalegro – ERUPA.

14 homoj ĉeestis en la evento kiu daŭris, proksimume, 2 horoj, dum la evento okazis prelegeto pri kio estas Esperanta Ambasadejo, siaj nuntempaj kaj estontaj projektoj, ankaŭ dum ERUPA la ĉeestintoj povus spekti 3 filmetojn.
Sekreta Frataro, la bizara vendejo, starigis sian budeton kaj vendis kelkajn Esperantaĵoj al la ĉeestintoj.
La lasta parto de la evento estis la atestila liverado, 14 gelernantoj ricevis la atestilojn rilate al la niveloj A1 kaj A2 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro.
Ni atendas vin pro la venonta ERUPA kiu okazos venontjare.

Embaixada do Esperanto é oficialmente reconhecida como centro cultural de Pouso Alegre – Esperanta Ambasadejo estas oficiale agnoskita kiel kultura centro en Poŭzalegro

No último dia 29 de julho, a Embaixada do Esperanto recebeu o reconhecimento da Secretaria de Cultura de Pouso Alegre como um espaço cultural do município, sob o registro CCULT n.º 195256/2020 a Embaixada do Esperanto é oficialmente parte do movimento cultural de Pouso Alegre.

Essa certificação é de extrema importância para a nossa instituição, sendo uma das primeiras instituições mineiras a receber tamanho reconhecimento.

En la lasta 29-a de julio, Esperanta Ambasadejo ricevis agnoskon de la Poŭzalegra Sekretario pri Kulturo kiel kultura spaco en la urbo, sub CCULT-registro n.º 195256/2020 Ambasadejo estas oficiale parto de la kultura movado de Poŭzalegro.

Ĉi tiu atesto estas ege grava por nia institucio, estante unu el la unuaj institucioj el Minaso kiuj ricevis tian rekonon.

Esperanto – La Agresema Lingvo / A Língua Agressiva

Esperanto – La Agresema Lingvo / A Língua Agressiva

De la 1950-aj ĝis la 1970-aj jaroj, Esperanto estis uzata de la usona armeo por militludoj, kiel la lingvo de la “Manovro-Malamiko”, ankaŭ konata kiel la “Agresanto”. La celo estis plia nuanco de realismo, kie la malamiko parolas “fremdan” lingvon. La hispana estis la origina kandidato por la nacia lingvo de Agresanto, sed ĝi baldaŭ estis anstataŭita por Esperanto.

Da década de 1950 à década de 1970, o esperanto foi usado pelos militares dos Estados Unidos para jogos de guerra, como a língua do “Inimigo de Manobra”, também conhecido como “Agressor”. O objetivo foi um toque adicional de realismo, onde o inimigo fala uma língua “estrangeira”. O espanhol era o candidato original para a língua nacional do Agresanto, mas logo foi substituído pelo esperanto.

Fonto/Fonte: //www.kafejo.com/lingvoj/auxlangs/eo/maneuver/

Instalado de dulingva ŝildo ĉe la urba tombejo de Poŭzalegro – Instalação de placa bilíngue no cemitério municipal de Pouso Alegre

Hodiaŭ, en la 25-a de Julio, en la urba tombejo de Pouso Alegre estis instalita la unua dulingva ŝildo (esperanta-portugala), jen la ŝildo rilatanta al la monumento tombigita de la verkistino Presciliana Duarte de Almeida, el Poŭzalegro.

Presciliana skribis multajn prozajn kaj poeziajn librojn, krom tio ŝi kunlaboradis en pluraj gazetoj kaj revuoj, ŝi ankaŭ uzis la pseŭdonimon de Perpétua do Valle. Ŝi estis la unua virino kiu aliĝis al la klera grupo de la San-Paŭla Beletra Akademio. La Akademio estis fondita la 27-a de Novembro 1909, Presciliana okupis la katedron n-ro 8 kaj elektis sian praavinon, la poetino Bárbara Heliodora, kiel patroninon.

La instalado de la ŝildo estas agado de la Esperanta Ambasadejo kune la Poŭzalegra Beletra Akademio kaj la Poŭzalegra Sekretario pri Kulturo.

 

Foi feita a instalação hoje (25/07) da primeira placa bilíngue (esperanto-português) no cemitério municipal de Pouso Alegre, trata-se da placa relativa ao monumento tombado da escritora pousalegrense Presciliana Duarte de Almeida.

Presciliana escreveu muitos livros de poesias e prosas além de colaborar em diversos jornais e revistas, também usou o pseudônimo de Perpétua Do Valle. Ela foi a primeira mulher a integrar o grupo de letrados da Academia Paulista de Letras. A Academia foi fundada em 27 de novembro de 1909, Presciliana ocupou a cadeira nº 8 e escolheu como patrona sua bisavó, a poetisa Bárbara Heliodora.

A instalação da placa é uma ação da Embaixada do Esperanto em conjunto com a Academia Pousalegrense de Letras e Secretaria de Cultura de Pouso Alegre.